Boekingskantoren: de slachtoffers in de marge.

by Klaas Chielens

Deze week bereikte ons een noodkreet uit de cultuursector. De zoveelste. De onzekerheid en radeloosheid bij velen nemen gigantische proporties aan. Artiesten en artistiek directeurs worden op de verschillende mediakanalen breed in beeld gebracht. Maar velen krijgen geen of veel minder aandacht. De technici, het omkaderend personeel en ook de boekingskantoren.

Deze laatsten halen hun inkomen uit de geboekte optredens en voorstellingen. Het hoeft geen betoog dat bij deze coronacrisis zij nauwelijks inkomsten hebben. Daarom verlenen wij hen graag het woord en schenken we aandacht aan hun oproep en hun open brief aan beleidsmakers, opdat ook zij niet worden vergeten in deze malaise voor de cultuursector, artiesten en maatschappij in het algemeen.


Federatie van boekingskantoren slaken een noodkreet

In augustus hebben verschillende boekingskantoren zich verenigd in een belangengroep om samen de crisis het hoofd te kunnen bieden. Vandaag richten ze een noodkreet aan de politici en experten die adviezen verlenen aan de politieke beleidsmakers ivm de Covidcrisis.
De boekingskantoren hebben zelf een voorstel op tafel liggen om de financiële impasse te doorbreken. De belangengroep biedt ook aan om als expert betrokken te worden bij relance maatregelen.
De ondertekenaars van de oproep vertegenwoordigen opgeteld meer dan 2.300 kunstenaars en spelers/muzikanten die voor hun werkgelegenheid rechtstreeks afhangen van de boekingskantoren. De ondertekenaars realiseren samen op jaarbasis bijna 10.000 (!) voorstellingen.

Dat de sector van de podiumkunsten grote schade is aangebracht door de corona-crisis is geen nieuws. Zowel op Vlaams als lokaal vlak wordt geprobeerd de sector tegemoet te komen. De boekingskantoren juichen dat toe en bemiddelen waar kan.
Boekingskantoren lijden zelf even hard onder de crisis in de cultuursector maar kunnen bij geen enkel noodfonds terecht. Voor meerdere kantoren wordt het onmogelijk het hoofd boven water te houden.

Boekingskantoren zijn een onmisbare schakel tussen kunstenaars en speelplek. Zij zijn spreekbuis voor de kunstenaar en onderhandelen namens hen financiële en logistieke voorwaarden en tourdata. Daarnaast bezorgen zij aan de speelplek het noodzakelijke materiaal voor hun publiekswerking. Zij voorzien vaak ook een perswerking en ondersteunen de tournees waar nodig productioneel.

Boekingskantoren zijn het epicentrum van de ‘planningsoverdrive’ die momenteel in de sector heerst. In het belang van de kunstenaar beheren zij sinds maart continu annulaties, verplaatsingen, agendaplanningen, herboekingen.

Op inkomstenvlak is de situatie onhoudbaar. Boekingskantoren halen inkomsten uit een commissie op gerealiseerde voorstellingen. Er zijn nauwelijks inkomsten uit voorjaar en zomer 2020 (lockdown, zomer in Antwerpen, …). De verwachte inkomsten uit de tournees van 2020-2021 zijn reeds sterk geslonken, zeker nu het volledige schoolaanbod door code oranje volledig geannuleerd wordt zonder perspectief. Internationaal worden nu al speelkansen opgeschort tot eind 2021.

In het Vlaamse en lokale noodfondsen kunnen boekingskantoren niet terecht. Kunstenaars kunnen het geleverde werk van de kantoren ook niet vergoeden, omdat zij zelf inkomstenverlies leiden. De vrees leeft dat meerdere boekingskantoren op korte termijn de boeken moeten neerleggen, waardoor kunstenaars nog meer getroffen worden.

Tot slot willen we meegeven wat de leden van de federatie van boekingskantoren bindt: Er is een grote diversiteit in focus (pop, dans, circus, theater, muziektheater, muziek, comedy) en circuit (festivals, internationaal, grote zaal of kleine zaal).
Maar het gaat allemaal om bureaus die

  • elk werken voor meerdere kunstenaars / gezelschappen / bands
  • elk werken op basis van een percentage op de uitkoopsom van
    een gerealiseerde voorstelling
  • elk de spreiding van voorstellingen / concerten / opvoeringen als hoofddoel van de organisatie hebben
  • elk een deel van hun markt binnen de cultuurcentra, clubs en festivals hebben (wat een deel van de kwetsbaarheid was (en is) in de huidige situatie)

Meer informatie: woordvoerder Huub Colla – info@huubcolla.be – +32 485 71 61 57 namens Thassos, Garifuna, Rumoer!, Collage Producties, Huis Alma, Vincent Company, Maandacht, Koortzz, Cooper & Brown, Jimmie Dimmick, Kras Artists, Caroline Lanoye, XL & Lapinne, Je Buro, Frans Brood, TTT, 123 Comedy, Live Comedy…

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord