Diepgaande, rijk geïnspireerde polyfonie

by Knopskaya

Onder leiding van Philip Cave staat het Ensemble Magnificat in het teken van de inventiviteit van Orlandus Lassus. In deze rijke verzameling magnificats, gebaseerd op polyfone sjablonen, demonstreert de “alchemist” Lassus zijn unieke vermogen om reeds bestaand materiaal voor zijn werken te herinterpreteren.

Orlandus Lassus (1532 (1532 (mogelijk 1530) 14 juni 1594) was een Frans-Vlaams componist van muziek uit de late renaissance. Samen met Palestrina (van de Romeinse School) wordt hij vandaag beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de volwassen polyfone stijl van de Frans-Vlaamse School, en hij was de beroemdste en invloedrijkste musicus van Europa aan het einde van de 16e eeuw.

Het eerste deel van de 3-delige serie bevat Magnificats, gebaseerd op madrigalen, met sjablonen van onder meer Philippe Verdelot, Cipriano de Rore en Alessandro Striggio. Het tweede album van deze dubbeluitgave bevat Lassus’ cantates op basis van motetten, en het derde album wordt afgesloten met de cantates geïnspireerd op chansons.

Door hulde te brengen aan Lassus’ “Alchemist”, werpen de leden van Magnificat licht op het creatieve proces en de vaardigheden die hij gebruikte bij het herwerken van de originele muziek, waardoor een belangrijk repertoire werd gepresenteerd dat nu ondervertegenwoordigd is in liturgische of concertinstellingen.

Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd. De naam ‘Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, “mijn ziel verheerlijkt de Heer”. In Lukas 1:46-55 staat het verhaal waarin de zwangere Maria haar eveneens zwangere nicht Elisabeth bezoekt  en de tekst uitspreekt als zij elkaar ontmoeten. Het ‘Magnificat’ doet sterk denken aan de Lofzang van Hanna (Bijbel), de moeder van de profeet Samuel (1 Samuel 2:1-10). (Bron: Wikipedia)

Lassus neemt bestaand materiaal, madrigalen van zijn voorgangers en tijdgenoten zoals Deprez, Verdelot en Rore.  Zowel Italiaans, Frans als Latijns materiaal. Hij bewerkte en transformeerde de werken naar geestelijk diepgaand inwerkende werken, vol levenskracht. Een heel creatief proces dat tot verbazingwekkende resultaten heeft geleid. Alsof men de polyfone geschiedenis door een andere, krachtigere bril mag bekijken.

Dit album bestaat uit 2 hoog kwalitatieve CD’s die u meevoeren naar de wereld van de renaissance. Oude diepe klanken die zich verweven en u tot een haast mystieke ervaring brengen.

These are all very experienced musicians with marvellous voices and a deep understanding of the repertory; and Philip Cave guides them with a thoroughly experienced and musically thoughtful hand. Grammophone

CKD660 Linn Records http://www.outhere-music.com

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord