Echo’s uit het Middeleeuwse Krakau

by Knopskaya

Rond 1470 schreef de Toscaanse humanist  Filippo Buonaccorsi een biografie over zijn beschermheer Gregorz van Sanok, aartsbisschop van Lwów (Polen). De man moet op zeer jonge leeftijd het huis verlaten hebben, op zoek naar een beter leven in de vorm van educatie. Zijn voornaamste talent was zijn uitzonderlijke zangstem.

Bij zijn terugkeer naar Krakau was iedereen in de wolken over zijn uitzonderlijke prestaties. In die tijd werd muziek als een van de hoogste kunsten bekeken. Welke liederen zou hij dan gezongen hebben? Daarvoor werd bij deze opname teruggegrepen naar de polyfone gezangen die in die tijd gangbaar waren in de kerken van Centraal Europa. Vermoedelijk betrof het klaagzangen in eenvoudige bezettingen.

Er zijn echter twee vijftiende eeuwse manuscripten teruggevonden die belangrijk zijn voor de Poolse muziekgeschiedenis. Al van bij het begin van de twintigste eeuw proberen musicologen deze te contextualiseren. In deze manuscripten zijn stukken terug te vinden die geschreven moeten zijn rond 1400 en afkomstig zijn uit Frankrijk en Italië. Meer nog, de manuscripten bevatten ook lokale stukken, maar dan sterk geïnspireerd op de Italiaanse en Franse composities.

Het eerste manuscript laat meer onderzoek toe dan het tweede, gezien het tweede enkel nog op foto bestaat. Oorzaak hiervoor was een bibliotheekbrand tijdens WO II. Wat wel opvalt is dat het eerste deel veel meer schrijffouten tegen het  Latijn bevat. Het tweede deel bevat fijnzinnige Poolse bijschriften, die soms zelfs van amoureuze aard zijn. Dit laat een beter inleving toe voor de zangers, bij het reconstrueren van de muziek hoe ze toen moet geklonken hebben. Het laat ook vermoeden dat de manuscripten gebruikt werden door zangleraars.

Verschillende namen worden genoemd, maar naar de echte componist heeft men nog steeds het raden, al wordt vermoedelijk aangenomen dat Nikolaus Randomski deel twee geschreven heeft. De man was priester in Krakau rond die periode. Toch is er weinig gekend rond zijn muzikale leven, behalve dat hij klavier speelde. Deze manuscripten zijn de enige bronnen die naar hem verwijzen

Wat wel opvalt, is dat er ergens gebroken wordt met de klassieke repetitieve polyfone vormen. Deze gezangen zijn ruwer en opener van vorm.

La Morra – Corina Marti en dirigent Michal Gondko – laten u de echo’s horen van het laat middeleeuwse Krakau. Een unieke blik op de polyfone traditie in Centraal Europa.

Mirabilia Musica – Ramée – RAM 2008 – http://www.outhere-music.be

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord