Josquin Baston – Het mysterie van de Vlaamse polyfonie

by Knopskaya

Gedurende de zestiende eeuw was er een grote kruisbestuiving aan muziek, ook vanuit onze Lage Landen. Maar liefst zes generaties van componisten vestigden zich op verschillende plaatsen in Europa. De muzikale wereld van de polyfonie leek wel een dorp vol creativiteit, terwijl de afstanden echt niet te onderschatten waren. Zo verspreidden ook de liederen van toen zich over een heel aantal landen.

Josquin Baston behoorde tot vermoedelijk de vierde generatie, samen met tijdgenoten als Adriaan Willaert en Clemens non Papa. Er is weinig geweten over de man. Er zijn twijfels over de vermoedelijke geboorte-en sterfdatum  en mogelijk was zijn voornaam niet Josquin, maar Johannes. Beide namen staan vermeld op manuscripten. Baston kon trouwens ook Paston geweest zijn. Al wat we hebben, zijn bronnen die dateren van tussen 1544 en 1563 en die zich in Antwerpen en Leuven bevonden. Een aantal liederen waren in het Frans en een aantal in het Vlaams. Toch bevonden ze zich in de nabijheid van grote namen zoals Josquin Deprez en Orlandus Lassus en vonden Tielman Susato en Pierre Phalèse ze de moeite waard om uitgegeven te worden.

We weten ook dat de man naar Polen trok en er een belangrijke positie moet bekleed hebben aan het hof van Krakau. Hij zou daar vanuit Wenen naartoe getrokken zijn en moest zich vooral om het lot en de opleiding van koorjongens bekommeren. Ook in Scandinavië duiken er sporen van zijn aanwezigheid op. Gezien de vele variaties in voornamen – Jo, Johannes, Josquin – is het moelijk te bepalen of het om een en dezelfde persoon draait, maar het vermoeden is er van wel.

Het mysterie rond de componist dwaalt rond in de liederen die u hier te horen krijgt. Honderden vragen van gezonde nieuwsgierigheid borrelen op in het hoofd van de geboeide luisteraar. Ook taalkundig een heel fijne ervaring, dit album. We ervaren etymologische verschuivingen. De taal van toen gedijt op een mooie bescheiden instrumentale ondersteuning, dit alles sfeervol neergezet door Ratas Del Viejo Mundo.

Levende stemmen uit een gestorven wereld.

Opgenomen in Amuz-Antwerpen.

Ramée RAM 2103 – http://www.outhere-music.com

 

 

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord