Mozart, puur en onversneden

by Knopskaya

Mozart is nog steeds een componist die de zintuigen op zovele manier weet te bespelen. Zijn muziek heeft iets sprankelends, iets wat een kinderlijk vrolijk spel van onschuld presenteert, puur en verleidelijk. Zijn muziek opvoeren verheugt het hart van vele muzikanten en zo ook van pianisten Jean-Michel Dayez en Hans Ryckelynck.

Het is zo dat het klavier steeds een uitgangspunt is geweest voor het gros van de componisten. De eerste noten van een nieuwe compositie ontstaan nog steeds aan de piano en vaak worden er eerst essentiële stukken gecomponeerd achter het klavier alvorens ze uit te werken voor orkest. Net daarin ligt de kracht van deze opname. Men komt vaak tot een duidelijkere intonatie, waar meerdere instrumenten wel al eens een scherpe klank weten te verdoezelen. Alles mag krachtig en puur klinken, net als de muziek van Mozart zelf. Op deze manier probeert men door te drinken tot de kern van zijn muziek en probeert men evenzeer het hedendaagse karakter ervan – of liever gezegd het tijdloze karakter ervan – te benadrukken. U hoort hier dus reducties, aangepast voor twee piano’s. Men putte uit zijn oeuvre door drie genres te demonstreren op deze opname bij het Belgische label Et’cétera: De opera, symfonie en de sonate. Daardoor hoort u ook drie verschillende kanten van Mozart zelf. Zijn theatrale kant hoort u in de ouverture van de Toverfluit. Een stuk dat u kunt ervaren als een verhaal vol virtuoze vertelling en verrassende wendingen. Die virtuositeit wordt dan weer in alle evenwicht weergegeven in de sonate, pure muzikale verfijning. De Jupitersymfonie toont een stevige Mozart – kracht, evenwicht en harmonie.

Deze opname vond plaats op twee Straight Strung Concert piano’s van piano’s Maene, bijzonder geschikt voor de klanktextuur van deze stukken.

U hoort hier Mozart zoals hij vermoedelijk zelf ooit de essentie legde voor zijn magistrale werken. Hierdoor hoort u ze niet eenvoudiger, maar net zuiverder en krachtiger. Letterlijk de krachtlijnen van de composities komen naar voren, of ze nu speels, expressief, lieflijk, genereus of theatraal zijn.

KTC 1778 – Et’cétera records – http://www.outhere-music.com

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord