Verrijkend nieuw licht op gevestigd werk

by Knopskaya

Camille El Bacha heeft muzikaal bloed dat van de ene generatie op de andere verder vloeit. Zoveel is duidelijk. Een tweede natuurlijk gegeven is de vanzelfsprekendheid waarmee hij speelt en improviseert. Alsof het allemaal een lichaamseigen gegeven is. Zo ook benadert hij de preludes van gevestigde waarden binnen het klaviercomponistenlandschap als Bach en Chopin.

In het programma van deze opname bij Alpha Classics wilde hij de improvisatiedimentie die in elke prelude schuilt naar voren brengen. Als uitgangspunt gebruikt hij hiervoor zijn eigen composities die hij voor de gelegenheid tussen die van beide componisten heeft ingepland. Zie het als een adempunt. Ze resoneren ook mooi samen, als in een enkel werkframe tussen oud en nieuw repertoire.

Het is als een innerlijke reis voor de pianist-componist die inzet met enkele vrije noten om vervolgens een prelude met de nodige strakheid aan te vatten. Leitmotieven komen terug tussen geïmproviseerde intermezzi. Zie het als een cyclisch gevoel, een queeste. Preludes die mekaar opvolgen, aanvullen, die dialogeren. Een prachtige dynamiek.

Componeren, opvoeren en improviseren zijn voor El Bacha duidelijk de drie pijlers van een creatief proces. Hij laat elk van deze facetten naadloos in mekaar overgaan en dat is meteen de kracht van deze opname. Het lijkt alsof het altijd al zo in mekaar heeft gepast. Een bestaande prelude geeft inspiratie voor nieuw werk. Noem het gerust een beetje de jazz van de achttiende en negentiende eeuw. Trouwens, zo ongewoon was het ook niet voor die tijd. Componisten improviseerden vaak op hun eigen werk wanneer zij op het podium stonden. El Bacha neemt de vrijheid om dit postuum voor hen te doen, een mooi eerbetoon aan de uitvoerende muzikanten die zij tenslotte ook waren. Een lichtpunt dat ontstaat wanneer men meesterwerken verbindt met eigen ervaringen. Het doet helemaal niet af aan het originele werk noch onderwaardeert het het gevestigde repertoire. Het geeft een verfrissende inkijk en blik op de zaken. Als een echo die steeds nieuwe dingen ontdekt in oud werk en het geluid verder wil brengen.

ALPHA 961. http://www.outhere-music.com

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord