De jury besliste: Stella Chen – USA

by Knopskaya

Het meisje van wie bijna niemand het had gedacht – op een man uit de media na , Canvas blogger Wolfgang Heiremans – won. En terecht. Wolfgang liet ons eerder op de middag via de sociale media zijn beweegreden zien, namelijk correcte lezing van de partituur. Hevige discussies volgden. Wolfgang hield zijn gelijk vol. En zo zag de jury het ook.

Wat met de favorieten? Timothy Chooi, Júlia Pusker en onze Sylvia Huang kregen een meer dan verdiende staande ovatie. En zo kreeg iedereen een stem. Wolfgang, het publiek en de jury hadden allemaal gelijk. Laat dat de boodschap achter deze wedstrijd zijn; samenhang. Welk land was het weer dat zoiets in zijn wapenspreuk heeft staan?

Onze Belgische Sylvia Huang ontving trouwens nog de Canvas Publieksprijs.

Een overzicht:

GROTE INTERNATIONALE PRIJS KONINGIN ELISABETH
Prijs Koningin Mathilde
25.000 EUR

Stella Chen

De eerste laureaat krijgt eveneens de ‘Huggins’ 1708 Stradivarius van de Nippon Music Foundation voor 4 jaar in bruikleen.

Tweede Prijs: Prijs van de Belgische Federale Regering 
aangeboden door het Federale Wetenschapsbeleid – Prijs Eugène Ysaÿe
20.000 EUR

Timothy Chooi

Derde Prijs: Prijs Graaf de Launoit
17.000 EUR

Stephen Kim

Prijs van de Gemeenschapsregeringen van België
dit jaar aangeboden door de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel
12.500 EUR

Shannon Lee

Vijfde prijs: Prijs van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
10.000 EUR

Júlia Pusker

Zesde prijs: prijs van de Stad Brussel
8.000 EUR

Ioana Critina Goicea

Niet-gerangschikte laureaten
Met de steun van de Nationale Loterij
4.000 EUR

Luke Hsu, Eva Rabchevska, Yukiko Uno, Seiji Okamoto, Ji Won Song, Sylvia Huang

Canvas Publieksprijs: Sylvia Huang

Foto: ©The Violin Channel

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord