Taurus kwartet speelt César Franck

by Frans Baeyens

Het Taurus kwartet bestaat dit jaar 10 jaar en is nu een gevestigde waarde geworden in ons land. Zo hebben zij  verleden jaar  hun eigen Brahmsfestival uitgewerkt, dat met succes doorging te Antwerpen.

Door het Albertina bibliotheek waren zij nu uitgenodigd om op te treden in het Arthur De Greef Auditorium, om naar aanleiding van het César Franck jubileum, zijn enig strijkkwartet te komen brengen. Deze Middagconcerten programmeren steeds werken die behoren tot de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KBR), en dikwijls gaat het hier om waardevolle handschriften. In dit geval is het ook zo: een handgeschreven kopie van het kwartet dat ooit eigendom geweest is van Eugène Ysaÿe  berust in de KBR, en werd nu even tentoongesteld.

Het was op het eind van zijn leven dat  Franck zijn enig strijkkwartet in D  schreef.  Het werd, niettegenstaande Ysaÿe met zijn kwartet het heel erg promootte, niet zo bekend en geliefd zoals  bvb . zijn vioolsonate of zijn Symfonie, maar het is een werk dat minstens even boeiend en adembenemend is.

In het eerste deel zijn alle partijen erg uitgewerkt in een kluwen van een soms snel harmonisch lijnenspel dat door zijn veelvuldige dalende lijnen zijn larmoyant karakter behoudt. Het algemeen kenmerk van het daaropvolgend Scherzo kan men best omschrijven als ‘ schichtig’, alsof bijwijlen een wolk Nachtelfen een onvatbare rondedans uitvoeren, tot leven geroepen door trillers en pizzicati. In het middeldeel worden we herinnerd aan de wat religieuze atmosfeer in deel1.

Het Taurus kwartet zorgt ervoor dat  zij de helderheid bewaart die nodig is om de ingewikkelde structuur van dit kwartet duidelijk te maken voor de luisteraar.  Zo ook in het volgend larghetto dat met zijn uitgebreide lyriek en waar een schaduw lijkt over te hangen van berusting en verlangen. Al de gebruikte thema’s en motieven worden samengebracht in het laatste deel van het kwartet.

Enigszins aarzelend beginnend met een korte reminiscentie naar het voorgaande scherzo leidt het allegro molto tot de bekroning van dit meesterlijk kwartet. Het Taurus kwartet sleept u mee doorheen dit muzikaal avontuur met grote overtuiging en laat u genieten van een rijk  en uitgebalanceerd samenspel, dat zoekt naar de menselijke schoonheid die zich verbergt in deze zwanenzang van César Franck.

Een groot applaus en bloemen mochten de leden van het kwartet glunderend in ontvangst nemen op deze vrijdagmiddag.

Concert op vrijdag 14.10.2022 – 12.30u  – Auditorium Arthur De Greef
volgend middagconcert in KBR- Brussel gaat door op:
Vrijdag 17nov. 2022
( dit concert gaat in samenwerking met de Muziekkapel Koningin Elisabeth.)

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord