James Jones: De schim van Rubens en Van Dyck

by Knopskaya

An Englishman in Antwerp

De Britse kunstschilder James Jones is een letterlijke en figuurlijke ontdekking voor velen, of je hem nu in persoon tegen het lijf loopt of je zijn schilderijen aanschouwt; hij laat de kunst van de grootmeesters herleven. Niet één detail van het proces ontgaat hem daarbij.

Kasteel Sterckshof

We ontmoeten James Jones in kasteel Sterckshof te Antwerpen, waar meerdere kunstenaars een atelier betrekken. Hij neemt ons mee naar zijn ruimte, waar een onwaarschijnlijke tijdscapsule zich opent. De man maakt portretten alsof ze uit de tijd van Pieter Paul Rubens (1577 – 1640) en Antoon Van Dyck (1599 – 1641) komen, hij beheerst de zeventiende eeuwse schilderkunst. Enkel schildert hij geen historische figuren, maar mensen van vandaag. Hij werkt daarbij met levende modellen, en niet met foto’s zoals het tegenwoordig meestal gebeurt.

Concentratie en inschatting

Hij goochelt met lichtinval en laat zich door niets afleiden. Daarom zijn de muren van het atelier ook volledig bedekt. Zelfs een lichtschakelaar leidt af bij dit minutieuze werk. Zijn werkplaats kan  als oase van rust beschouwd worden, net datgene wat de studenten binnen zijn discipline zo hard nodig hebben. Jones laat hen oefenen op voorbeelden uit de klassieke oudheid. Zo leren ze proporties inschatten vanop afstand. Afstand is een zeer belangrijk onderdeel van zijn werk. Het is niet zijn bedoeling om een fotografisch portret te schilderen, maar een realistische weergave te creëren die vanop enkele  meters afstand dient te worden gesavoureerd.

Volledig in het spoor

Hij gebruikt voornamelijk olieverf. Jones gebruikt daarbij de vaste kleuren van weleer, alsook de olie die hij trouwens zelf aanmaakt. Ook daarvoor gebruikt hij de aanwijzingen van bv. Van Dyck. Tot zelfs het seizoen waarin hij de materialen mag vervaardigen respecteert hij, ondanks er zoveel kennis verloren ging – wat overbleef, wekt hij terug tot leven. Zo getuigde hij dat Van Dyck beschreef dat het beste seizoen om de olie samen te stellen, de lente zou zijn.

James Jones reisde doorheen heel Europa en studeerde vijf jaar lang in Firenze – hij ziet Antwerpen en Firenze dan ook terecht als de twee bakermatten van de traditionele kunst van de zeventiende eeuw. Daarom vestigde hij zich in Antwerpen, waar hij zelf leerlingen opleidt. Hij houdt enorm van zijn atelier, zoals het een meester-schilder betaamt.

Biotoop

Spijtig genoeg staat kasteel Sterckshof al enige tijd te koop. Ateliers worden verhuurd onder de hoede van het leegstandsbeheer fmt. Wat er staat te gebeuren is een vraagstuk over wie de verantwoordelijkheid  draagt voor wat – kortom administratieve kafkaiaanse toestanden.

Misschien is een kunstenaar als James samen met de andere residerende artiesten wel hét voorbeeld bij uitstek dat deze plaats  hen toekomt. Erfgoed is meer dan een gebouw, het is ook de ziel die er in ronddwaalt. Stad, staat of provincie: wil u deze biotoop redden? Handelen is de boodschap.

U kunt het atelier van James Jones bezoeken. Meer info via zijn persoonlijke website: jamesjonesfineart.com

 

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord