Filips II, verguisd en geëerd

by Gustave Min

Auteur Arnout van Cruyningen, historicus gespecialiseerd in dynastieke geschiedenis,  brengt in kaart hoe er in de loop der eeuwen over Filips de tweede geschreven is.

Het beeld van Filips is mede bepaald door de manier waarop hij tot in onze dagen letterlijk ten tonele wordt gevoerd, als een gevoelloze heerser die zijn zoon uit pure machtswellust aan de inquisitie overlevert en voor geen enkele wreedheid terugschrikt.

Dat maakt het wellicht niet zo verwonderlijk dat maar weinigen de moeite lijken te nemen er vraagtekens bij te zetten, en dat zelfs in schoolboeken en wetenschappelijke studies nog steeds clichés ten berde worden gebracht die op grond van het beschikbare bronnenmateriaal onhoudbaar zijn.

In het recente verleden is Filips II nog ‘een niet wit te wassen zwart schaap genoemd’ . De auteur heeft (om met zijn woorden te spreken) niet geprobeerd recht te praten wat krom is.

Dit is geen apologetisch, laat staan een hagiografisch geschrift. Het is wel een poging het donkere imago van Filips II, dat in de populaire cultuur nog steeds overheerst, enigszins bij te stellen, te nuanceren.

Na het aftreden van zijn vader de Habsburgse keizer Karel V, aanvaarde Filips de tweede in 1555 de regering over de Nederlanden, waar men hem in tegenstelling tot zijn in Gent geboren vader vooral als een hoogmoedige Spanjaard beschouwde. In 1581 verlieten de opstandinge Nederlandse gewesten hem door het Plakkaat van Verlatinghe te ondertekenen.

Dit schitterende geïllustreerde naslagwerk leest als een trein en is onderverdeeld in 6 hoofdstukken en heeft ook een interessant chronologisch overzicht.

Het boek De Koning van Hispanje Filips II, verguisd en vereerd van Arnout van Cruyningen is een mooie geïllustreerde paperback uitgave die op vakkundige wijze ons met andere ogen naar Filips II laat kijken –  paperback blz 232 –  rijkelijk geïllustreerd – Uitgeverij Omniboek

een geschiedkundige cadeau tip voor de eindejaarsfeesten.

Prijs € 23,50 –  is verkrijgbaar bij de betere boekhandel als online.

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord