George III: Het leven van de meest onbegrepen koning van Engeland

Door Andrew Roberts

by Gustave Min

Historicus Andrew Roberts verwierf ook in ‘België en Nederland’ een grote lezersschare met zijn biografieën over Napoleon en Churchill.

Met deze nieuwe schitterend geschreven biografie over de meest onbegrepen koning van Engeland (George III), gebaseerd op honderdduizenden pagina’s niet eerder bestudeerde documenten, schetst hij een geheel ander beeld van deze vorst dan we tot nu hadden.

George schrijft Roberts vervulde de rol van koning van Groot-Brittannië met meer dan waardigheid, hij vervulde die met edelmoedigheid.

Wat hier volgt is het ware verhaal over koning George III. Ik hoop het te hebben geschreven zonder boze tong of pluimstrijkerij. Uiteindelijk vraag ik alleen dat u zich afvraagt of u de biografie heeft gelezen van een bruut, een dictator en een tiran, dan wel de meest onrechtvaardig belasterde soeverein in de lange geschiedenis van de Britse monarchie.

Bladzijde na bladzijde kom ik er achter dat ik door eerder onbekende feiten en het breed bewijsmateriaal een totaal andere kijk krijg op het leven van George III. De menselijke benadering van de auteur niet alleen wanneer het hoofdpersonage ziek, blind en doof was, maakt dat je nieuwsgierigheid over deze George III zo geprikkeld raakt dat je het boek nauwelijks kunt wegleggen en dat je een totaal andere kijk krijgt op de koning die de Amerikaanse koloniën verloor en de laatste jaren van zijn leven krankzinnig was.

Deze prachtig geïllustreerde biografie geeft een geheel ander inzicht over George III en laat een man zien met vele uitstekende eigenschappen. George was een verlegen, bescheiden jongen geweest, plotseling ondergedompeld in de schijnwerpers van de geschiedenis op 12 jarige leeftijd,  toen zijn geliefde vader plotseling en onverwacht stierf.

Het is een schitterend geschreven boek over een fascinerende koning en over een belangrijk tijdsgewricht in de Engelse en Amerikaanse geschiedenis.

Het boek George III van Andrew Roberts is verschenen bij uitgeverij Prometheus in een hardcover editie blz 880, geïllustreerd prijs € 50,00 verkrijgbaar bij de betere boekhandel als online.

http://www.uitgeverijprometheus.nl

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord