Ridders in de Lage Landen door Michel van der Eycken

800 jaar Duitse Ridderorde

by Gustave Min

De symbiose van kruis en zwaard: Via het fenomeen van de ridderorde omstreeks 1130 legde de beroemde cisterciëncermonnik Bernardus van Clairvaux in zijn boek De Laude novae militiae een theologische basis voor de vele ridderorden die overal uit de grond rezen.

Van Palestina tot Spanje en het Balticum waren zij actief op plaatsen waar het christendom oog in oog stond met andere godsdiensten.

De verschillende orden hadden allemaal andere regels, maar deelden een gemeenschappelijk ideaal: de verdediging van het christendom. Om dit doel te bereiken werd bruut geweld niet geschuwd.

De levenswijze van de leden was een mengeling van die van de ridder en de monnik : zij waren miles et monachus : soldaat en monnik. In hun handen werden het kruis en zwaard een eenheid.

We volgen het spoor van de ridders tot heden, van de gevechten voor de poorten van Jeruzalem tot de nederlagen op het bevroren Peipusmeer in Rusland, waar de orde haar oostwaartse expansie in de dertiende eeuw moest staken.

We beginnen bij het ontstaan van de Duitse Orde meer dan acht eeuwen geleden; tijdens de derde kruistocht (1189-1192), ontstond voor de poorten van de stad Akko in Palestina de Duitse Orde.

In Augustus 1190 bouwden burgers van Bremen en Lübeck met de zeilen van hun schepen er een veldhospitaal. Meteen ontstond een burgerlijk hospitaalbroederschap Fratres Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jeruzalem.

De keizer stimuleerde de evolutie van hospitaalbroederschap naar een echte ridderorde. Deze stap werd in 1198 gezet, maar de Duitse Orde bleef ook tot op heden haar eerste roeping van ziekenzorg en verpleging getrouw.

Dit boek gidst u langs acht eeuwen geschiedenis van de Duitse Ridderorde met nadruk op de  het huidige België en Nederland (Lage Landen).

Het boek is een historisch werk, bestemd voor een groot publiek, wat maakt dat het vlot leesbaar is en uw ridderhart of prinsessenhart sneller laat kloppen. In 11 hoofdstukken volgen wij de Duitse Ridderorde van verleden tot heden.

Ridders in de Lage Landen is een mooi verzorgde en geïllustreerde uitgave geschreven door Michel van der Eycken: Dr in de geschiedenis en ere-archivaris van het Rijksarchief in België.

Het boek is verschenen bij uitgeverij Sterck & Devreese paperback blz 239 prijs € 24,90 verkrijgbaar bij de betere boekhandel als online.

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord