Robrecht de Fries Graaf van Vlaanderen, Held van Holland

by Gustave Min

Robrecht de Fries de Graaf van Vlaanderen is een naam die tussen de groten van zijn tijd hoort.

Hij was de man die Holland en Vlaanderen verbond. Als tweede zoon van de graaf van Vlaanderen was hij geen erfgenaam, maar door zijn huwelijk met Gertrude, een gravin-weduwe, werd hij regent van Holland (Graafschap Holland). Na de dood van zijn broer wist hij ook de macht over Vlaanderen te veroveren. Robrecht (1093) was een machtig en daadkrachtig bestuurder. Hij was bevriend met koningen en keizers, had persoonlijk contact met de paus en benoemde bisschoppen.

Bij ons in Vlaanderen is Robrecht de Fries een gekend historisch persoon. Zijn standbeeld prijkt zowel in Brugge als Gent op het stadhuis. Robrecht bestuurde het graafschap Vlaanderen van 1071 tot 1093 en zijn naam en reputatie waren in die tijd bekend tot in Londen, Rome en Constantinopel. Vreemd genoeg zijn er b.v. in Nederland maar weinig mensen die ooit van hem hebben gehoord, hoewel hij voor het graafschap Holland een cruciale rol heeft gespeeld. Hij was enige jaren ‘waarnemend’ graaf van Holland en behoedde het graafschap toen voor inlijving bij het inhalige bisdom Utrecht.

Het boek neemt ons mee naar de middeleeuwen en laat ons de Graafschappen Holland en Vlaanderen zien in een opkomende boeiende periode. Door zijn toedoen hebben de graafschappen Vlaanderen en Holland zich zelfstandig en in vrijheid ontwikkeld. In een roerige periode van kruistochten, de Investituurstrijd en oorlog kwamen ze tot grote bloei.

De naam, bijgenaamd ‘de Fries’

In 1063 trouwde Robrecht met Gertrude, de gravin-weduwe van Holland, dat in die tijd nog West-Frisia heette. Daarom kreeg hij als bijnaam ‘de Fries’. Er zijn talloze personen met bijnamen, die in veel gevallen pas lang na hun dood door geschiedschrijvers zijn bedacht. Robrecht werd echter al tijdens zijn leven door anderen de ‘Fries’ genoemd. Het eerste schriftelijke bewijs daarvoor is de oorkonde van een schenking die een zekere Eustachius en zijn vrouw Oligia deden in Harelbeke. Robrecht had hier niet direct mee te maken, maar de oorkonde zegt dat de schenking werd gedaan in het jaar 1080, tijdens het bewind van Roberto comite Frisone (Robrecht graaf van Frisio). Robrechts eigen zoons duidden zichzelf in hun oorkonden aan als filius Roberti marchionis cognomento Frisionis (zoon van Markgraaf Robrecht, bekend als de Fries).

In deze biografie krijgen we een beeld van het Middeleeuwen in de Lage Landen in de 11de eeuw Vlaanderen en Holland onder Robrecht de Fries. Kees Nieuwenhuijsen schets zijn prestaties en de tijd waarin hij leefde.

 

Robrecht de Fries Graaf van Vlaanderen Held van Holland van Kees Nieuwenhuijsen is verschenen bij Uitgeverij Omniboek in een paperback uitgave blz 270 prijs € 24,99. Verkrijgbaar in de betere boekhandel als online.

Een boek om tijdens uw vakantiedagen op ontdekkingstocht te gaan naar deze boeiende figuur.

http://www.omniboek.nl

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord