Vrouw aan de piano: naslagwerk met vitamine

by Knopskaya

Levenskunst. Dat is het woord dat binnenspringt bij het lezen van het boek Vrouw aan de piano van Veerle Janssens. Veerle Janssens was maar liefst dertig jaar lang krantenredactrice, waarna ze geconfronteerd werd met een burn-out en dus ook met zichzelf. Ze besloot zich in te zetten voor de Antwerpse ringlandbeweging en haar oude liefde terug op te nemen; het pianospelen.

Autobiografisch?

Tijdens het spelen van de muziek van vrouwelijke componisten uit de negentiende en twintigste eeuw, kwam ze tot bezinning over haar eigen leven en ervaringen. Deze gewaarwordingen bundelde ze in een bezielend boek, uitgegeven bij uitgeverij Vrijdag.

Ze doorworstelde niet alleen het werk van deze componisten, maar ook hun persoonlijke levens – biografieën en briefwisselingen. Op deze manier kon ze de ingrijpende veranderingen in haar eigen leven beter plaatsen en daarbovenop nog eens verwerken door middel van het beste medicijn aller tijden – muziek.

Twaalf maal sterk

Janssens verwerkte citaten door ze te verbinden aan persoonlijke overpeinzingen. Het werkt tweeledig: de lezer komt meer te weten over het leven van twaalf vrouwelijke componisten zoals bv. Fanny Mendelssohn, Clara Schumann of Ethel Smith en daarbovenop zet het aan tot zelfreflectie en ontwikkelen van wilskracht – iets wat die dames binnen de toenmalige tijdsgeest best nodig hadden.

Of 13?

Zelf had Janssens ook best veel wilskracht nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Vaak werden vrouwelijke componisten doodgezwegen op papier. De meeste overleveringen gebeurden mondeling. Vaak moest de muziek vanzelf spreken.

Neen, dit is niet het zoveelste mindfulness-verhaal. Dit is een uiterst informatief boek, dat in zekere zin zelfs als naslagwerk kan gezien worden, voorzien van een uitgebreide bibliografie en niet te vergeten van heel veel liefde voor de piano.

Meer info: www.vrouwachterdepiano.be – www.uitgeverijvrijdag.be

ISBN 9879460016431


foto: ©Dirk Martens

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord