Vrouwen, Klappen, Trekken, Draaien Pornografisch drukwerk voor de ongeletterde door Bert Sliggers.

by Gustave Min

Neem een kijkje in de verborgen wereld van het grotendeels verloren gegane erotische en pornografische drukwerk, maar ook van producten van huisvlijt uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Porno voor de ongeletterden. 

Bert Sliggers bespreekt en toont de hoogtepunten uit de voornamelijk Europese erotiek, zowel iconografisch als topografisch. Klein genoeg voor in de binnenzak en bijzonder genoeg voor onder de toonbank. 

Het boek behandelt de periode 1850-1950 in Europees perspectief, met uitstapjes daarbuiten, per verschijningsvorm, per land, thematisch en icoongrafisch. Klein maar fijn voor elk wat wils. 

In dit schitterend naslagwerk rijkelijk geïllustreerd met prentbriefkaarten en illustraties die niet anders dan een lach op je gezicht kunnen brengen stappen wij in de wereld waar het meestal ging om kleine boekjes en geheimzinnige prentbriefkaarten, die hun geheimen pas prijsgaven wanneer ze werden opengeklapt, uitgevouwen of omgedraaid. Ook waren er vieze liedjes, gedichten en schuine moppen. Maar vaker viel er niets te lezen, des te meer te zien, vooral als er aan een lipje getrokken kon worden waardoor de hele afbeelding in beweging kwam. Voor de analfabeet waren er ook foto’s, van ondeugend tot heel expliciet, meestal uit Frankrijk en stereofoto’s met een kartonnen kijkertje uit Tsjechoslowakije. 

Een bloeiperiode voor dit fenomeen was het interbellum waarin veel wat God verboden had zich in de grote steden explosief openbaarde. Wat er in Amsterdam gebeurde, viel in het niet bij de excessen te Parijs en Berlijn. De daaropvolgende crisisjaren zorgden voor een bloeiperiode van het efemere drukwerk, dat clandestien werd uitgevent door marktkooplui die een centje wilden bijverdienen.  

Laat u onderdompelen in dit pornografisch drukwerk voor ongeletterden van Bert Sliegers. Een zalig boek! 

Vrouwen, Klappen, Trekken, Draaien Pornografisch drukwerk voor de ongeletterde door Bert Sliegers verscheen bij Walburg Pers in een rijk geïllustreerde hardcover uitgave blz 283 € 29,99 verkrijgbaar in de betere boekhandel als online ISBN 97894645616611 www.walburgpers.nl 

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord