Prijs van den Prince

Wie is de beste woordkunstenaar van het Nederlands taalgebied 2024?

by Knopskaya

De Orde van den Prince (zie ovdp.net) zet zich in voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. In dat kader lanceert zij de Prijs van den Prince, een prijs voor bijzonder gebruik van het gesproken Nederlands. Boeiende gesproken taaluitingen verdienen het immers breder bekendgemaakt te worden. De winnaar ont-
vangt de trofee Prijs van den Prince en 5000 euro.

WAT MOET DAARVOOR GEBEUREN?

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in vóór 15 juni 2024 en zend vóór 15 september 2024 een audio- of video-opname van de uitvoering van een podcast, een fragment proza, een gedicht, een theaterfragment, een essay of een verhaal. Voorwaarden zijn dat je inzending in het Nederlands is, een link heeft met de Nederlandse taal en/of cultuur en met het thema ‘vriendschap’ én niet langer is dan zeven minuten. Je inzending kan de voordracht van een gedicht of een stuk proza zijn, een podcast over een schilder uit het Neder- lands taalgebied, een podcast over een aspect van Nederlandse taal en cultuur, een theaterfragment van een Nederlandstalig auteur enz., de mogelijkheden zijn zeer breed. Zie voor meer informatie het reglement Prijs van den Prince (blz. 4-6).

WIE KAN ER DEELNEMEN?

Iedereen die geboren is na 1974 kan deel- nemen, met uitsluiting van leden van de Orde van den Prince.

JURERING

Een jury van de Orde van den Prince selecteert uit de inzendingen de vijf beste. De gebruikte evaluatiecriteria staan in het
reglement (blz. 4-6). Zowel presentatie als inhoud zijn belangrijk.

Vervolgens kan elk lid van de Orde van den Prince een stem uitbrengen op wie van de vijf genomineerden hij of zij de beste
woordkunstenaar van het Nederlands taalgebied 2024 vindt. Degene die de meeste stemmen krijgt, is de winnaar. Wie is de beste woordkunstenaar van het Nederlands taalgebied 2024?

 DE PRIJS VAN DEN PRINCE

WAAROM WORDT DE PRIJS VAN DEN PRINCE GEORGANISEERD?

De Orde van den Prince is een vereniging die bestaat uit meer dan 90 afdelingen verdeeld over Nederland en Vlaanderen en met enige afdelingen in het buiten- land (Londen, Parijs, Keulen, Zuid-Afrika, Curaçao). De leden zetten zich op diverse manieren in voor de promotie van de Nederlandse taal en cultuur. Zo investeren zij in het onderwijs Nederlands in binnen- en- buitenland, ondersteunen zij de Olympiade Nederlands, oefenen zij Nederlands met nieuwkomers en organiseren zij tal
van lezingen en culturele activiteiten. Met de Prijs van den Prince wil de Orde van den Prince bijzondere vormen van gesproken Nederlands onder de aandacht brengen.

INSCHRIJVEN

Meld je aan vóór 15 juni 2024 via de volgende QR-code:

Daarin worden gevraagd:
• Achternaam en voornaam
• Adres
• Mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Voorlopige titel van je presentatie
• Vorm
• Medium

Kandidaten ontvangen bij de inschrijvingsbevestiging instructies voor het in- zenden van hun video/audio-opname.

BEKENDMAKING

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Algemene Raad van de Orde van den Prince in december 2024.
Werkgroep Prijs van den Prince:
Marinel Gerritsen
Marleen Haems
Karel van Liempt (voorzitter)
Jan Lerut
Hendrik van Sandick
Jean-Jacques Wyndaele
E-mail:
prijsvandenprince@gmail.com

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord