Eervolle provinciale onderscheiding voor Annett Andriesen

by Knopskaya

P E R S B E R I C H T
‘s-Hertogenbosch, 30 oktober 2018

Op maandag 29 oktober ontving Annett Andriesen, mezzosopraan en vertrekkend directeur van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) uit handen van Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels de eervolle onderscheiding ‘Hertog Jan’ namens de Provincie Noord-Brabant. Dit gebeurde in bijzijn van burgemeester van ’s-Hertogenbosch Jack Mikkers en vele relaties uit de wereld van klassieke zang, vrienden en familie tijdens een feestelijke afscheidsbijeenkomst in de Pleinzaal van Theater aan de Parade. De provinciale onderscheiding bestaat uit een beeld van Hertog Jan te paard, naar een ontwerp van Willy van der Putt. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich op een specifiek terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Brabantse samenleving.
Annett Andriesen ontving de bijzondere onderscheiding voor haar grote verdiensten op cultureel gebied tijdens de jaren dat ze eerst als bestuurslid en vervolgens als artistiek en zakelijk directeur aan het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch verbonden was. Gedeputeerde Swinkels roemde Annett Andriesen onder meer om haar buitengewone inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het IVC tijdens haar directeurschap in de afgelopen 12 jaar. Hij benadrukte dat zorg voor de deelnemers aan het Concours kenmerkend is voor Annett Andriesen en het IVC. Gedeputeerde Swinkels: “International Vocal Competition zou eigenlijk International Vocal Care centre mogen heten”. Andriesen heeft zich alle jaren onvoorwaardelijk ingezet voor talentontwikkeling en begeleiding van jonge zangers op weg naar de grote concert- en operapodia. Het IVC is een plaats waar liefhebbers, amateurs, professionals, pers en impresario’s elkaar ontmoeten en hun ideeën uitwisselen over de stand van zaken met betrekking tot jong zangtalent. Annett Andriesen, zelf zangeres en in 1975 prijswinnares van het IVC, is spilfiguur in de wereld van de vocale klassieke muziek en een groot pleitbezorger voor het behoud en herwaardering van de liedkunst. Zij is de grondlegger van de drie O’s, pijlers in talentontwikkeling: Ontdekken, Ontwikkelen en Overdragen van jong talent in de wereld van klassieke zang. Andriesen heeft het Internationaal Vocalisten Concours op het hoogste nationale en internationale niveau gebracht. Na 12 intensieve jaren waarin Annett Andriesen met tomeloze energie, kennis en daadkracht het IVC een plaats in de top van de gerenommeerde zangconcoursen in de wereld heeft bezorgd, heeft zij haar functie aan het slot van het 52ste IVC dat jl september plaatsvond,  overgedragen aan haar opvolger Ivan van Kalmthout. Van Kalmthout heeft in zijn lange carrière in de opera in de hoedanigheid van Leiter des künstlerischen Betriebsbüros in Hamburg, adjunct en interim artistiek directeur in Barcelona en Operndirektor in de Staatsoper in Berlijn aan de opbouw van de carrière van vele jonge zangers bijgedragen. Voor zijn benoeming tot directeur van het IVC was Ivan van Kalmthout in 2004 en 2010 reeds als jurylid bij het IVC betrokken.   In november 2019 zal het 53ste IVC Lied Duo plaats vinden in ’s-Hertogenbosch.

Bijlage: Foto Hans Hijmering

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord