Prijs van de Prince 2022

Wie is de beste woordkunstenaar in het deeltijds kunstonderwijs 2022?

by Knopskaya

De kennis van de Nederlandse taal gaat er op achteruit. Deze boodschap is herhaaldelijk te lezen in de media.
Alles begint natuurlijk met belangstelling voor de Nederlandse taal. En dit willen de afdelingen ’t Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana van de Orde van den Prince stimuleren. In het deeltijds kunstonderwijs zitten bijzonder talentvolle leerlingen die zich vele jaren toeleggen op de woordkunst in het domein Woordkunst-Drama. De Prijs van de Prince: wie is de beste woordkunstenaar 2022? wil hen, hun leerkrachten en het domein Woordkunst-Drama in de belangstelling brengen en een duwtje in de rug geven. Aan die Prijs van de Prince kan de beste leerling uit het laatste of voorlaatste jaar van
het domein Woordkunst-Drama deelnemen en kans maken op een prijs van 1000 EUR.
Wat moet daarvoor gebeuren:
Elke academie uit het arrondissement Antwerpen kan één kandidaat inschrijven vóór 20 april 2022. De kandidaten ontvangen bij de inschrijvingsbevestiging instructies voor het inzenden vóór 15 mei van een video-opname van de uitvoering van een stuk poëzie, theaterfragment, … uit de Nederlandse taal & cultuur. Basisvoorwaarde is dat de
auteur tot het Nederlands taalgebied behoort.
Selectie
Een jury selecteert uit de inzendingen 10 genomineerden. En vervolgens selecteren de leden van onze drie afdelingen de winnaar van de Prijs van de Prince. De 2de en 3de laureaat ontvangen elk 100 EUR. Elke deelnemer ontvangt een deelnamecertificaat.
Waarom wordt dit georganiseerd?
De Orde van den Prince is een vereniging waarvan de leden zich inzetten voor de promotie van de Nederlandse taal &cultuur. De drie afdelingen ‘t Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana hebben er samen voor gekozen de belangstelling die ze zelf hebben voor de Nederlandse taal ook verder te stimuleren bij jonge mensen. Het Prijs van de Prince 2022
ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs domein Woordkunst-Drama lijkt hierbij een interessante mogelijkheid.
Inschrijven:
Inschrijven kan vóór 20 april via via via deze link of via mail bij Dirk Van Bogaert,
coördinator Nederlandse Taal en Cultuur (dirk@vanbogaert.com). Vergeet niet te
Vermelden:
– Naam en voornaam kandidaat, mailadres en gsm-nummer
– Geboortedatum
– Academie Muziek en Woord waar de kandidaat les volgt
– Naam en voornaam leerkracht en mailadres
– Gevolgde richting + jaar
– Titel en auteur van het gekozen stuk
Meer info bij:
Marleen Haems – marleen.haems@gmail.com – 0478 230 267
Jean-Jacques Wyndaele – wyndaelejj@skynet.be
An Raeves – an@raeves.be
Dirk Van Bogaert – dirk@vanbogaert.com

\

De Orde van den Prince
De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.
Er zijn bijna 100 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. De Orde van den Prince heeft ongeveer 3.000 leden. Samen organiseren ze meer dan duizend bijeenkomsten per jaar. De twee kernwaarden van de vereniging zijn: vriendschap en verdraagzaamheid. Naast de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten, werken de leden samen aan maatschappelijk relevante projecten op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:
– Samenstelling, uitgave en verspreiding van een literatuurboek met lesmateriaal
voor taalvaardige jongeren tussen 12 en 18 jaar.
– Leermiddelen voor de lessen Nederlands in het “Huis van het Nederlands” in
Belle, Frans-Vlaanderen
– Docenten Nederlands in het buirenland steunen
– Juridische werkgroep Vlaams Komitee Brussel steunen
– Beurs voor een literair vertaler uit Vlaanderen
– …
De afdelingen ’t Wit Lavendel, Metropool en Plantinana kiezen er in 2022 voor om de richting Woordkunst-Drama in het deeltijds kunstonderwijs in de provincie Antwerpen actief te steunen door het uitreiken van de Prijs voor de Prince: wie is de beste woordkunstenaar in het deeltijds kunstonderwijs 2022? Meer info over de Orde van den Prince op www.ovdp.net
Prijs van de Prince 2022 Reglement Prijs van de Prince 2022: Welke onderwijsinstellingen kunnen kandidaten afvaardigen Kandidaten dienen leerling te zijn in een domein Woordkunst-Drama in het deeltijds Kunstonderwijs uit het arrondissement Antwerpen. Elke vestiging van een academie kan één kandidaat voordragen. Waaraan moeten de kandidaten voldoen? Deelnemers dienen (voor)laatstejaarsstudenten te zijn. Waaruit bestaat de opdracht? De uitvoering van een poëzie- proza-, theaterfragment- of ander werkstuk uit de Nederlandse taal en cultuur wordt gefilmd en ingestuurd als een mp4-bestand. De auteur dient tot het Nederlandse taalgebied te behoren. Het ingezonden filmfragment mag maximaal 5 minuten duren. Inzendingen die in verband kunnen gebracht worden met vriendschap en/of verdraagzaamheid krijgen de voorkeur. Hoe worden de genomineerden geselecteerd? Hoe wordt de winnaar aangeduid? De jury, bestaande uit de coördinatoren Nederlandse Taal en Cultuur van de drie afdelingen, selecteert de 10 genomineerden. De werkstukken van deze 10 genomineerden worden voorgelegd aan de leden van de afdelingen, die door stemming samen de winnaar kiezen.

Inschrijven kan vóór 20 april via het invullen van via mail bij Dirk Van Bogaert,
coördinator Nederlandse Taal en Cultuur (dirk@vanbogaert.com). Vergeet niet te
vermelden:
– Naam en voornaam kandidaat, mailadres en gsm-nummer
– Geboortedatum
– Academie Muziek en Woord waar de kandidaat les volgt
– Naam en voornaam leerkracht en mailadres

                               http://www.ovdp.net

Misschien houdt u ook van:

Wij gebruiken cookies om onze website en de inhoud er van te optimaliseren. Akkoord